trischler

  fordítás & service


Praktikum vagy álláskeresés Németországban

célok - adottságok - lehetőségek:
a legjobb út kiválasztása

A jogi keretek

 1. Mit tehet, mit ne tegyen? (továbbiakat a FAQ´s rovatban)

 2. Milyen lehetőségei vannak?

 3. Mi a járható út a célhoz?

Állást keresni, állást találni

 1. Az Ön képességei és kívánalmai (nem csak az a fontos, amit tanult, hanem amit tud!))

 2. Az Ön céljai és stratégiája (az interview-n sikeresen kiállni, a munkahelyet megkapni)

 3. A pályázati levél (röviden, kifejezően, ravaszan és németül hibátlanul)

 4. Az önéletrajz (világosan, pontosan, hibátlanul, tömören, meggyőzően)

 5. Ajánló levelek, bizonyítványok

 6. Az Ön keresési stratégiája (utak és csatornák a célhoz)

 7. A helyesen és célratörően telefonálni (a helyes előkészület és kivitelezés)

 8. Az interview (pontos előkészítés és kivitelezés)

 9. Amiről az interview után nem felejtkezhet meg!

 

A pályázati iratok - a MAPPA

 1. Mi áll a bizonyítványokban, mi fontos és mi nem?

 2. Hogy néz ki a pályázati anyag?

 3. Milyen a prezentáció?

 4. A professzionális kísérő levél

 5. A levél címzés, a tárgy-sor

 6. A záró mondat

 7. Fedőlap igen vagy nem

 8. A pályázati fotók leggyakrabb hibái

 9. Mi minősíti Önt az önéletrajzban és a kísérő levélben?

 10. Miért éppen Ön a legjobb ember a legjobb helyen és legjobb időpontban?

 11. Milyen önéletrajz a legjobb az adott esetben? A klasszikus táblázat vagy a funkcionális?

 12. Az önéletrajz helyes tagolása

 13. "Hézagos" az önéletrajz? Hogyan tovább?

 14. Lenne még valami fontos mondanivalója?

 15. Harmadik oldal - igen vagy nem?

 

Az interview

 1. Célratörő előkészítés és gyakorlatok

 2. A kézfogás, mimika, hanghordozás - a "jégtörők"

 3. Az első benyomás

 4. Amit okvetlenül tudnia kell!

 5. Az önéletrajz és a beszélgetés összefüggései

 6. Mi a véleménye önmagáról?

 7. Miért éppen ÖN?

 8. Miért jelennek meg egyes kérdések újra meg újra?

 9. Munkanélküli vagy munkakereső?

 10. Az Ön erős és gyenge oldalai

 11. Kérdések az utolsó munkahelyével kapcsolatban

 12. Az aktív hallgatás

 13. Mit szabad kérdeznie? Mit nem szabad kérdeznie? Mit nem köteles őszintén megválaszolni?

 14. Mit nem szabad elhallgatnia?

 15. Az Ön jogai az egyenlő elbánási törvény értelmében (Gleichstellungsgesetz)

 16. A jövedelmi kérdés

 17. Az beszélgetés végi csapdák